Operations and technicians

Laborant

Forestil dig en fremtid, hvor du er med til at sikre, at husholdningsaffald bliver til bæredygtig grøn energi og genbrugsprodukter

I denne rolle vil du hovedsageligt arbejde fra vores kontor/laboratorium i Ballerup. Du får en spændende arbejdsplads, hvor vi udvikler biologiske processer til omdannelse af husholdningsaffald til grøn energi og genanvendelse. Gennem dit arbejde i vores laboratorium får du indflydelse på løbende forbedringer af disse processer samt mulighed for at bidrage til iværksættelse og validering af nye analysemetoder.

Velkommen til Renescience
Du bliver del af Lab & Pilot, hvor du sammen med dine kolleger vil udtage prøver under drift, analysere prøverne (bl.a. ved HPLC/IC) og rapportere resultaterne til en gruppe af specialister, der er baseret i Danmark. Resultaterne fra analyserne skal sikre videreudviklingen af fremtidige affaldsbehandlingsanlæg. Du bliver en del af et team, men kommer en stor del af tiden til at arbejde selvstændigt i laboratoriet. Du får adgang til en bred vifte af kolleger med forskellige kompetencer, der udgør et stærkt team til sparring om opgaverne.

I jobbet vil du:

  • stå for daglig drift og vedligehold af HPLC (f.eks. til kulhydratanalyse) og IC (f.eks. til kationanalyse) samt metodeudvikling på begge systemer
  • deltage i både laboratorie- og pilotforsøg, herunder drift og prøveudtagning, samt foretage analyser af prøvemateriale (COD/pH/TS/VOC/syrehydrolyse)
  • databehandle, fortolke og rapportere resultater fra analyser og kommunikere disse til projektlederne
  • sammen med dine kolleger planlægge og udføre fælles opgaver og bistå med fastlæggelse og udarbejdelse af procedurer for laboratoriet
  • bidrage til at opretholde laboratoriet mht. forbrugsvarer, udstyr og sikkerhed.

For at få succes i denne rolle forventer vi, at du:

  • er uddannet laborant med solid praktisk laboranterfaring med udvidet brugerkendskab til HPLC/IC og software dertil
  • reagerer rettidigt på usædvanlige resultater og afvigelser, sikrer, at procedurer udføres som beskrevet i driftsprocedurerne, og overholder god laboratoriepraksis og prøvetagningsprocedurer
  • derudover er i stand til at tilrettelægge dit arbejde på en struktureret måde, både selvstændigt og som en del af et team af teknikere, operatører og specialister
  • behersker engelsk godt både i skrift og tale og har god erfaring med Microsoft Office (Word og Excel) – desuden vil kendskab til SAP og elektroniske laboratoriejournaler være en fordel
  • vægter sikkerhed højest og overholder altid alle sundheds- og sikkerhedsregler.

Få et job, der gør en forskel
Ørsted er global leder inden for havvindenergi og er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab. Vi går forrest i omstillingen til grøn energi, og vi investerer derfor betydeligt i personlig og professionel udvikling af vores medarbejdere. Hos os får du mulighed for at udnytte dit fulde potentiale, og du vil opleve et mangfoldigt og dynamisk arbejdsmiljø med stort fokus på samarbejde.

Form fremtiden med os
Send din ansøgning til os så hurtigt som muligt og senest den 31. August 2021, da vi løbende indkalder til samtaler.

Du er velkommen til at kontakte Mads Berthinus Pedersen, Team Lead, på +4599552558, hvis du vil vide mere om stillingen. På grund af ferie bedes du tidligst kontakte Mads Berthinus Pedersen mandag den 9. august.

I denne rolle må du forvente rejseaktivitet på 20-30 dage om året, da du skal deltage i seminarer samt besøge vores kommercielle Renescience-anlæg i England